18-11-10

Castle Light

Foto van invallend licht in het Kasteel van Santa Barbara (Castillo de Santa Bárbara) ta Alicante.

AlicanteCastle.jpg

22-02-10

Wachters Aken

We staan op wacht

 

Deze Wachters spotte ik toen ik in Aken was. Een prachtig oud kasteel/vesting midden in Aken was het toneel voor een expositie. Bij binnenkomst in één van de vertrekken van dit prachtige gebouw stond ik oog in oog met deze Wachters......een prima fotomoment!!

 

decoration

03-02-10

Kasteel Bloemendal

Hotel / Kasteel Bloemendal te Vaals.

 

Vroegere tijden

Kastelen herinneren aan vroegere tijden. De geschiedenis van Bloemendal begint bij de Akense Lakenfabrikant Arnold von Clermont. Als hofleverancier van de Russische Tsaar heeft Von Clermont het zeer ver gebracht in zijn metier en besluit hij op 63-jarige leeftijd zijn levensdroom te verwezenlijken. Tegenover zijn nieuwe weverij wordt in 1791 de eerste steen gelegd van een vorstelijk buitenverblijf, dat de naam zal dragen "Schloss Blumenthal" en naar zijn eigen beschrijving is gelegen "Im Lugenthal".

Maar na slechts enkele maanden van welverdiende rust in het nog niet geheel voltooide gebouw overlijdt hij op 5 december 1795. Na de dood van zijn vader laat zoon Adam het nog niet voltooide gebouw Blumenthal afbouwen. Onder anderen door de zwakke economie ten tijde van de franse revolutie komt het "huis" verschillende handen en wordt het in 1846 verkocht aan de Akense Stadtrat Joh. Wilh. van Lommessen. Deze schenkt het gebouw aan de religieuze orde Dames du Sacre Coeur, waar inmiddels zijn beide dochters Anna en Caroline zijn ingetreden.

Bloemendal bouwde grote faam op binnen de katholieke kostscholen in Europa en zelfs daarbuiten. Rose Kennedy heeft hier zelfs op kostschool gezeten. Tijdens de bezetting 1940-1944 wordt het gebouw door de bezetter opgeëist en veranderd in een lazaret met een capaciteit van 350 bedden. Vanaf 1947 draait het internaat, nu onder de Nederlandse naam Klooster Bloemendal, weer op volle toeren tot begin 1970; dan beginnen zowel het aantal leerlingen alsook de kloosterroepingen terug te lopen. In 1976 komt een einde aan bijna 130 jaar kloosterleven; de zusters verlaten het klooster en in 1978 wordt de gemeente Vaals eigenaar.

In november 1990 komen de gemeente Vaals en van der Valk, in samenwerking met de provincie Limburg en de Rijksdienst voor Monumentenzorg, met elkaar overeen om het reeds geruime tijd leegstaande en in ernstig verval geraakte complex te restaureren en uit te breiden tot luxe hotel. Door deze zeer geslaagde samenwerking is het oude Schloss Blumenthal in ere hersteld en is een cultureel en historisch zeer waardevol bouwwerk op passende wijze bewaard gebleven.

 

Bron bijgevoegde tekst: Hotelbloemendal.nl

 

decoration

24-12-09

Kasteel Stapelen 2/3

Kasteel Stapelen 2/3

 

Het zuidelijke gedeelte van het kasteelcomplex bevat nog vele oude elementen. Zo heeft de ridderzaal nog de oorspronkelijke veertiende eeuwse kap en een tongewelf. De stenen muren van de gebouwen van deze vleugel ontstonden in de zestiende eeuw. De achtkante toren aan de oostzijde stamt uit de middeleeuwen, evenals de twee torens aan de westkant van het hoofdgebouw en de kapel die zich aan de zuidzijde bevindt. In deze kapel is nog een altaarstuk uit ongeveer 1600 dat de wapens van de familie Van Horne bevat.

 

decoration

 

De noordzijde van het kasteel is in de negentiende eeuw vrijwel geheel vernieuwd. Bij opgravingen in het kader van de restauratie van 1968, werden fundamenten van vroegere stallen gevonden op de plaats waar, tegen de westwand, in 1957 autoboxen werden opgetrokken. Voor de huidige zuidvleugel bleken nog meer gebouwen gestaan te hebben, zodat de binnenplaats vroeger beduidend kleiner moet zijn geweest. De zuidvleugel bleek op een zandplaat gefundeerd te zijn, maar de noordzijde is gebouwd op opgehoogde grond. Het kan dus zijn dat de zuidvleugel in de eerste jaren van zijn bestaan direct aan het riviertje de Dommel heeft gestaan.

 

decoration

 

Er is een legende verbonden aan kasteel Stapelen. Kort voor het jaar 1400 werd door priester Eligius, die in de kapel de mis opdroeg, witte geconsacreerde wijn gemorst op het altaarkleed. Er verscheen op dit kleed een rode vlek, die er niet meer uitgewassen kon worden. De priester hield deze kwestie tot op zijn sterfbed geheim, waarna hij het vertelde aan de toenmalige kasteelheer Willem van Merheim. Deze kreeg van de geestelijkheid toestemming de doeken aan het volk te tonen, waaruit ten slotte in Boxtel de jaarlijkse bloedprocessie op de eerste zondag na Pinksteren is voortgekomen.

 

decoration

23-12-09

Kasteel Stapelen 1/3

Kasteel Stapelen 1/3

 

Kasteel Stapelen in Boxtel een prachtig kasteel en zeker in de winter als er sneeuw ligt. Dit kasteel doet sprookjesachtig aan zo met al die sneeuw. een goede reden om daar eens een mooie shoot van te maken...

 

Kasteel Stapelen te Boxtel, Noord-Brabant

 

Het Kasteel Stapelen in Boxtel is een bekend klooster van de Assumptionisten.

Kasteel Stapelen in Boxtel is al bijna een eeuw lang in gebruik als klooster. Op dit moment verblijven er tien paters in het kasteel. Het kasteel fungeert als klooster en als provincialaat van de Orde van de paters Assumptionisten. De orde houdt zich in Nederland bezig met zielzorg, parochiewerk en bedrijfsapostolaat en met de missie.

 

decoration

 

De naam van het kasteel is een raadsel. Verschillende etymologische woordenboeken geven verschillende betekenissen voor het woord stapel. Het zou onder meer fundament kunnen betekenen of stapelplaats, maar ook zuil of kerktoren. In 1134 heette Stapelen de Stapelo, de naam is dus al oud, maar een goede verklaring lijkt in de nevelen van de tijd verdwenen.

 

decoration

 

Kasteel Stapelen werd rond de 13e eeuw gebouwd door een lid van het geslacht van Randerode. De eerste vermelding ervan stamt uit 1293. Zie: Lijst van Heren en Vrouwen van Boxtel. De heerlijkheid was aanvankelijk een leen van het graafschap Loon. In het begin van de dertiende eeuw kwam het kasteel Stapelen in het bezit van Willem I van Boxtel, verwant van de familie Van Cuijk, die door de hertog van Brabant tot ridder was geslagen. Verschillende geslachten volgden dat van Boxtel op. Van Merheim en van Ranst waren de opvolgende eigenaren van Stapelen. In de zestiende eeuw kwam Stapelen aan het geslacht Van Horne. Dit bleef zo tot 1763. In 1645 werd het kasteel door Filips van Leefdael omschreven als een groot out Casteel met wijde schoone grachten. Na 1763 kwam de heerlijkheid aan het geslacht Van Salm-Kyrburg . Frederik III van Salm-Kyrburg vond echter, ten gevolgen van de Franse revolutie, in 1794 de dood onder de guillotine te Parijs. Het ancien régime werd opgeheven en Kasteel Stapelen werd verbeurd verklaard. In 1810 werd het nog omschreven als zeer groot en van ouderwetse bouworde, en in 1815 werd het kasteel verkocht. Via verschillende eigenaren werd het kasteel ten slotte gekocht door een raadslid uit 's-Hertogenbosch, Hendrik Mahie.

Hij liet het kasteel geheel verbouwen in de neo-gotische stijl. Hierdoor werd het een kasteelachtig uiterlijk verleend zoals men dat in de 19e eeuw als ideaalbeeld zag. Er was echter ook kritiek, daar het kasteel werd verbouwd naar de toen in de mode zijnde Engelse trant en dus een aanblik kreeg die niet overeenkwam met wat in Nederland voor kastelen gebruikelijk was.

Na de dood van haar man bleef de weduwe Mahie op het kasteel wonen. Ze wilde wel vertrekken, maar dan moest het kasteel een klooster worden. Er werden daarom advertenties in dagbladen geplaatst, waarop de paters Assumptionisten reageerden. Zij betrokken omstreeks 1915 het kasteel en sindsdien is het dus een klooster.

Aanvankelijk was in het klooster ook een kleinseminarie ondergebracht, en daarvoor werd in de dertiger jaren van de vorige eeuw, dicht bij het kasteel, in de kasteeltuin een nieuwbouw geplaatst. Het is een voor deze omgeving monsterachtig groot gebouw geworden. Dit gebouw is thans in gebruik als appartementengebouw.

 

Bron bijgevoegde tekst: Wikipedia

 

decoration

14-04-09

Poort naar het verleden

Deze foto, "poort naar het verleden" is gemaakt d.d. mei 2008 bij Kasteel Maurick te Vught. Na het betreden van de ingang van het kasteel is het net of je ver terug de tijd in gaat.......Een prachtig kasteel met een rijke historie...

 

decoration

 

Het is een prachtig, bewoond, kasteel en zeg nu zelf.......een plaatje toch....

 

decoration

 

Ben je nu eens in de buurt van het plaatsje Vught in Noord Brabant dan is het zeker de moeite waard daar eens een kijkje te nemen.

Meer info: www.maurick.nl